หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “โภชนาการสำหรับการเต้นและการออกกำลังกาย”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “โภชนาการสำหรับการเต้นและการออกกำลังกาย”

ผู้ดูแลเว็บ GE
06 ตุลาคม 2565 16:18:55

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “โภชนาการสำหรับการเต้นและการออกกำลังกาย”

           วันที่ 6 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0313 การเต้น (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง โภชนาการสำหรับการเต้นและการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ ควรทำควบคู่ไปกับการเต้นและการออกกำลังกาย โดยนักศึกษาได้เรียนรู้การออกกำลังกายที่ถูกต้อง ตั้งแต่การอบอุ่นร่างกาย ตลอดจนการคลายความอุ่นเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สภาพปกติแล้ว หากเข้าใจทั้งสองสิ่งและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้นักเต้นและผู้ออกกำลังกายนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ทั้งนี้ ควรเลือกอาหารที่มีคุณภาพและมีสารอาหารครบ 5 หมู่ เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดพลังงานที่เหมาะสมต่อการตอบสนองการ เคลื่อนไหวของร่างกายในลักษณะต่าง ๆ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302