หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Household debts”
GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Household debts”

ผู้ดูแลเว็บ GE
06 ตุลาคม 2565 16:15:21

GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Household debts”
           วันที่ 6 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0312 Financial Literacy (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง หนี้ครัวเรือนหมายถึง หนี้รวมของคนทุกคนในครัวเรือน ได้แก่ หนี้ผู้บริโภคและสินเชื่อจำนองในทางเศรษฐศาสตร์ หนี้ผู้บริโภคคือจำนวนเงินที่ผู้บริโภคเป็นหนี้ หนี้ที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าที่สิ้นเปลืองและ/หรือไม่เห็นคุณค่า สินเชื่อจำนองถูกใช้โดยผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ถึงระดมทุนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือโดยเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อระดมทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในขณะที่วางภาระในทรัพย์สินถูกจำนอง และหนี้ส่วนบุคคลที่เป็นหนี้เป็นผลของการซื้อสินค้าที่ใช้สำหรับการบริโภคส่วนบุคคลหรือครัวเรือนมักมาพร้อมอัตราดอกเบี้ยสูง ตัวอย่างเช่น : หนี้บัตรเครดิต นักเรียน สินเชื่อและสินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302