หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-06 15:56:51

ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี

 รายวิชาที่ 4 ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ
GEN0107 ความเป็นพลเมือง บอกความหมาย และความสำคัญของความเป็นพลเมือง รู้จักสิทธิ บทบาท หน้าที่และพันธะทางสังคม การมีจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม การสร้างจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ การมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม เน้นการเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักประชาธิปไตย สามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐาน และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รายวิชา http://www.gegc.ssru.ac.th/ ครั้งหน้ามาติดตามกันว่ารายวิชาต่อไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับอะไรอีกบ้าง ตามไปดูกันในครั้งต่อไปนะคะ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302