หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565
GE ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-06 16:06:42

GE ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565

      วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ในการประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 และมอบหมายงานต่างๆ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมมอบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (3422) ชั้น 2 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302