หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0102 สุนทรีภาพของชีวิต
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0102 สุนทรีภาพของชีวิต

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-06 15:34:13

ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0102 สุนทรีภาพของชีวิต

เรามาต่อกันที่ วิชาที่ 2 กัน
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต วิชานี้จะอยู่ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับรายวิชาดังกล่าวนี้ จะอธิบายและมีเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของศิลปะ การสร้างประสบการณ์รับรู้และเข้าใจคุณค่าความงามในธรรมชาติ และศิลปกรรม ด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์ การแสดง และวรรณกรรมเน้นความเข้าใจและสร้างประสบการณ์เรื่องของสุนทรีภาพ น้อง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รายวิชา http://www.geaa.ssru.ac.th/ 

ครั้งหน้ามาติดตามกันว่ารายวิชาต่อไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับอะไรอีกบ้าง ตามไปดูกันในครั้งต่อไปนะคะ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302