หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์สอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์สอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-07-29 08:24:46ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์สอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ????????

*หากนักศึกษามีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดดังนี้**

????เบอร์โทรศัพท์ 095-651-2806

????เบอร์โทรศัพท์ 096-318-9689

????เบอร์โทรศัพท์ 096-319-0104

????Inbox Fanpag: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

☎️ เบอร์โทรสำนัก 02-160-1265