หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “งานอดิเรกและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “งานอดิเรกและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่”

ผู้ดูแลเว็บ GE
14 มิถุนายน 2565 09:47:28

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “งานอดิเรกและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่”

         วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0217 ภาษาเกาหลี (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ และวิทยากร อาจารย์สุดคนึง      บูรณรัชดา ผู้สอนกล่าวถึง คำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก ไวยากรณ์ คำช่วยชี้กรรม 을/를 ไวยากรณ์ สรรพนามชี้เฉพาะ 이 / 그 / 저 บทสนทนา และ คำสรรพนามเจ้าของคำว่า 의 ใช้เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น คำสรรพนามเจ้าของ 내 친구 เพื่อนของฉัน ,제 가족 ครอบครัวของฉัน(สุภาพ) คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที ไวยากรณ์ คำช่วยชี้สถานที่ 에 ใช้กับกริยา เช่น 있다 / 가다 / 오다 ไวยากรณ์ คำช่วยชี้สถานที่ 에서 ใช้ในกรณีที่เกิดการกระทำขึ้นที่สถานที่นั้น เป็นต้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302