หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “อินเทอร์เน็ต (INTERNET)”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “อินเทอร์เน็ต (INTERNET)”

ผู้ดูแลเว็บ GE
14 มิถุนายน 2565 09:50:12

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “อินเทอร์เน็ต (INTERNET)”

           วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง อินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่องทางสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในการค้าขาย ใช้ธุรกรรมการเงินทางอินเทอร์เน็ต แต่ถ้าเราใช้อย่างไม่ระวังและยังไม่เห็นความสำคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยก็จะเกิดภัยคุกคามต่าง ๆ ได้เช่น โดนโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวเพื่อขโมยเงินทางอินเทอร์เน็ตได้ หรือถูกหลอกลวงเกี่ยวกับการค้า โทษของอินเทอร์เน็ต มีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหาย ข้อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้องแหล่งซื้อขายประกาศของผิดกฎหมาย ขายบริการทางเพศ ที่รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยอินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ไม่มีเจ้าของ ทำให้การควบคุมกระทำได้ยาก ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็ก ๆ ขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้เป็นต้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302