หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > International society and Thailand participation
International society and Thailand participation

ผู้ดูแลเว็บ GE
06 กุมภาพันธ์ 2566 15:10:26

International society and Thailand participation

        วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 Thai Society in Global Context โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรยุทธ์ เพชราภรณ์ ได้นำเสนอถึง  Traffic accident in Thailand Road safety policy Road safety policy mechanism and monitoring ซึ่งจะเป็นการกล่าวถึง การเกิดอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย นโยบายความปลอดภัยทางถนน และกลไกนโยบายและการติดตามความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางจราจร นั่นเอง


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302