หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “สุขภาพดียุคดิจิทัล”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “สุขภาพดียุคดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ GE
04 ตุลาคม 2565 15:20:28

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “สุขภาพดียุคดิจิทัล”
        วันที่ 4 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0309 ชีวิตดิจิทัล (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ เอี่ยมธนากุล อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การมีสุขภาพดีเป็นรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาและการมีสุขภาพดีนั้นก็เป็นรากฐานของการมีอายุที่ยืนยาวอย่างมีพลังชีวิตอันจะสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาคนรอบตัวมากนักจึงไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคมโดยการมีสุขภาพที่ดีในยุคดิจิทัล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพ รวมทั้งทราบถึงอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลมากเกินไปอีกด้วย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302