หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ดิจิทัลและเทคโนโลยี”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ดิจิทัลและเทคโนโลยี”

ผู้ดูแลเว็บ GE
04 ตุลาคม 2565 15:14:12

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ดิจิทัลและเทคโนโลยี”
         วันที่ 4 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัชราพรรณ สุสมาวัตนะกุล อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ความเข้าใจในการอ่าน การพัฒนาคำศัพท์ คำคุณศัพท์ตรงข้าม การสร้างทักษะ การถามและแสดงความคิดเห็น การเขียนอีเมลขอข้อมูลการจัดซื้อและจำหน่ายสินค้าและบริการ การเน้นภาษา: ชอบ/จะชอบ/จะค่อนข้าง จะทำให้นักศึกษาสามารถตีความได้ว่าส่วนใดเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในงานเขียนชิ้นนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้นไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302