หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > First Step Korean
First Step Korean

ผู้ดูแลเว็บ GE
04 ตุลาคม 2565 15:12:08

First Step Korean
        สำหรับหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนภาษาเกาหลีระดับพื้นฐานประกอบด้วย 5 บทเรียน 4 หน่วย ครอบคลุม 4 ทักษะ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด หัวข้อหลัก ได้แก่ สำนวนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย แนะนำตัว พูดถึงครอบครัวและชีวิตประจำวัน เป็นต้น แต่ละบทเรียนครอบคลุมบทสนทนา การออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์ แบบทดสอบ และการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อทำให้เรียนรู้ถึง ไวยากรณ์ ภาษาเกาหลี คำพูด การเขียน วัฒนธรรมเกาหลีได้อย่างแท้จริง ค่ะ สิ่งที่ได้รับหลังจากการเรียน คือ การอ่านเขียนอักษรเกาหลี สื่อสารภาษาเกาหลีด้วยสำนวนพื้นฐาน และเรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีได้อย่างแท้จริง ค่ะ สำหรับดิฉันมีความรู้สึกว่าหลักสูตรนี้มีคำอธิบายและเนื้อหาหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมมาก ทั้งไวยากรณ์ ภาษาเกาหลี คำพูด การเขียน ขอแนะนำหลักสูตรนี้ให้กับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ค่ะ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302