หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > Ge จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การเขียนใบสมัครงาน (APPLICATION FORM)”
Ge จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การเขียนใบสมัครงาน (APPLICATION FORM)”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-04 18:27:06

Ge จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การเขียนใบสมัครงาน (APPLICATION FORM)”

         วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันท์นลิน อินเสมียน ได้นำเสนอถึง หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับประกาศรับสมัครงานแบบฟอร์มและการกรอกใบสมัครงาน เริ่มต้นจากการศึกษาส่วนประกอบหลักของประกาศรับสมัครงานและแบบฟอร์มใบสมัครงาน ซึ่งผู้สมัครงานจะต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานและบรรยายความสามารถของตนเองลงในใบสมัครงาน โดยต้องเลือกใช้สำนวนภาษาให้สอดคล้องกับข้อมูลของตน ส่วนของหลักภาษา ในบทนี้ศึกษาเรื่องคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกระดับความสามารถหรือทักษะต่าง ๆ นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถและทักษะต่าง ๆ องค์ประกอบความรู้ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มพูนความรู้แก่นักศึกษา อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการสมัครงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302