หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-06-04 11:45:59


>>> ดาวน์โหลด  คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf

>>> ดาวน์โหลด  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563.pdf 


***ช่องทางการติดต่อ GE***

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205

Inbox Fanpage: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

E-mail : gen-ed@ssru.ac.th