หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การเขียนรายงานการประชุม
การเขียนรายงานการประชุม

ผู้ดูแลเว็บ GE
03 พฤษภาคม 2566 18:26:40

การเขียนรายงานการประชุม

        วันที่ 3 พฤษภาคม 2566  เวลา 13.00-16.00 น.สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤติกา ผลเกิด อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การบริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย การประชุมจึงเป็นกลไกในการบริหารงาน วางแผนงาน มอบนโยบายติดตามการดำเนินงาน โดยมีรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือบันทึกสาระของ การประชุมอย่างเป็นทางการ ผู้เรียบเรียงรายงานการประชุมจึงควรมีความรู้ด้านการใช้ภาษา เข้าใจรูปแบบของรายงานการประชุม และสามารถถ่ายทอดภาษาพูดเป็นภาษาเขียนอย่างเป็นทางการ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302