หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ

ผู้ดูแลเว็บ GE
03 พฤษภาคม 2566 18:24:15

การเขียนหนังสือราชการ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00-11.00 น.สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ(e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤติกา ผลเกิด อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง หนังสือราชการมี 6 ชนิด แต่ละชนิดมีรูปแบบและการเขียนเฉพาะแบบ ผู้เขียนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งด้านรูปแบบหนังสือราชการและการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับการเขียนหนังสือราชการเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารกับบุคลากรหรือหน่วยงานภาครัฐ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302