หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GenEd-SSRU ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน
GenEd-SSRU ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน

ผู้ดูแลเว็บ GE
03 พฤษภาคม 2566 18:28:25

GenEd-SSRU ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

        วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน  หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนตามนโยบายการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร 34 ชั้น 1


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302