หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
GE เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
03 มีนาคม 2566 14:51:17

GE เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

         วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย 
อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพลตฟอร์มคลังความรู้ดิจิทัล CU Neuron และกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนและการให้บริการการศึกษาทั่วไป รวมถึงศึกษาดูงานด้านกายภาพและการใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง studio และ ห้องเรียนชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา Room S Room M Room L เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302