หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Workshop วิพากษ์ข้อสอบ ให้ข้อเสนอแนะการออกข้อสอบพร้อมให้คำปรึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จีอีสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Workshop วิพากษ์ข้อสอบ ให้ข้อเสนอแนะการออกข้อสอบพร้อมให้คำปรึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-03-13 12:13:17

       วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดกิจกรรม Workshop วิพากษ์ข้อสอบ ให้ข้อเสนอแนะการออกข้อสอบพร้อมให้คำปรึกษารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอน บุคลากร เข้าร่วมโครงการ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มีชาญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตั้งประภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ มาให้ข้อเสนอแนะในการออกข้อสอบในครั้งนี้ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งรอบการวิพากษ์ข้อสอบออกเป็น 3 รอบได้แก่ 

        *รอบที่  1 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. กิจกรรม Workshop ให้ข้อเสนอแนะการออกข้อสอบกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

        *รอบที่  2 เวลา 11.00 น. - 12.00 น. กิจกรรม Workshop ให้ข้อเสนอแนะการออกข้อสอบกลุ่มวิชาภาษา 

         *รอบที่  3 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. กิจกรรม Workshop ให้ข้อเสนอแนะการออกข้อสอบกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

          การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้จัดต่อเนื่องจาก  กิจกรรม ในระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยทีมวิทยากรดําเนินการวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะการออกข้อสอบของผู้บริหารรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th