หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ตัวเลขแบบเกาหลี”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ตัวเลขแบบเกาหลี”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-02 18:36:52

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ตัวเลขแบบเกาหลี”

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0217 ภาษาเกาหลี (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ  ได้นำเสนอถึง การเขียนระบบเลขแบบเกาหลีแท้ จะมีความแตกต่างจาก ระบบเลขแบบจีน จึงส่งผลกับการนำตัวเลขต่าง ๆ ไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ เช่น การบอกราคา การบอกวันที่ การบอกเวลา 

การทักทาย 

A : 안녕하세요. อันนยองฮาเซโย

B : 네, 안녕하세요. __(ชื่อ)__입니다.

และลักษณนาม

명 คน 

사람 1 명 (하나 > 한) คนหนึ่งคน

• 개 อัน

지우개 1 (한) 개 ยางลบหนึ่งอัน

• 마리 ตัว

고양이 1 (한) 마리 แมวหนึ่งตัว

• 병 ขวด

물 1 (한) 병 น้ำหนึ่งขวด


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302