หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก"
"เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก"

ผู้ดูแลเว็บ GE
02 พฤษภาคม 2566 15:46:06

"เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก"

         วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ระบบเศรษฐกิจโลกประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ระบบการลงทุนระหว่างประเทศ ระบบการผลิตและการค้าบริการ และระบบย่อยอื่น ๆ ระบบเศรษฐกิจของโลกมีกฎเกณฑ์และกลไก แนวทางที่ประเทศในโลกร่วมกันสร้างขึ้น หรือให้การยอมรับและนำมาปฏิบัติเพื่อให้ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พรมแดนในยุคโลกาภิวัตน์บรรษัทข้ามชาติ การรวมกลุ่มกลุ่มทางเศรษฐกิจ การกีดกันทางการค้า ลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันซึ่งเป็นบริบททางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจไทยต้องปรับตัวโดยการสร้างความร่วมมือและการแข่งขัน


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302