หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การใช้ภาษาในสื่อสังคม
การใช้ภาษาในสื่อสังคม

ผู้ดูแลเว็บ GE
02 มีนาคม 2566 15:33:15

การใช้ภาษาในสื่อสังคม

         วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤติกา ผลเกิด ผู้สอนได้นำเสนอถึง การใช้ภาษาในสื่อสังคมมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสื่อสังคมเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างบุคคลภายในสังคมทั้งในระดับส่วนตัวและสาธารณะ การใช้ภาษาในสื่อสังคมจะต้องเหมาะสมกับบุคคลที่เราต้องการสื่อสาร โดยจะต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมและมีความสุภาพ เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดหรือทำให้เกิดความขัดแย้งกันภายหลัง


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302