หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Analytical thinking
Analytical thinking

ผู้ดูแลเว็บ GE
02 มีนาคม 2566 15:34:02

Analytical thinking 

          วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0307 มหัศจรรย์แห่งความคิด (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ ผู้สอนได้นำเสนอถึง 5 ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์ การคิดใหม่เกี่ยวข้องกับการเข้าหาปัญหาและสถานการณ์ด้วยมุมมองและความคิดใหม่ ๆ และการตั้งคำถามกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อระบุวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการกระตุ้นความคิดใหม่ และทักษะการคิดมีหลายประเภทที่แต่ละบุคคลสามารถพัฒนาและนำไปใช้ได้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302