หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE ผนึกกำลังประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อน วางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
GE ผนึกกำลังประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อน วางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ GE
01 พฤศจิกายน 2565 17:45:09

GE ผนึกกำลังประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อน วางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

           วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนตามนโยบายการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302