หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “กระบวนการคิดของมนุษย์”
Ge จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “กระบวนการคิดของมนุษย์”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-01 15:59:04

Ge จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “กระบวนการคิดของมนุษย์”

        วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต เฉยพ่วง  ได้นำเสนอถึง การจัดระเบียบทางความคิดของเราจะช่วยให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นไปได้อย่างดี แต่ถ้าเราไม่สามารถจัดระเบียบของความคิดของเราได้อุปสรรค และความยุ่งยากย่อมเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างแน่นอน การจัดระเบียบความคิด เป็นพื้นฐานในชีวิตของทุกเพศทุกวัย ถ้าอยากเป็นคนที่จัดระเบียบความคิดเก่ง โดยเหตุผลที่ทำให้คุณจัดระเบียบความคิดไม่ได้ มี 3 ข้อดังนี้มองไม่เห็นความคิดอย่างเป็นรูปธรรม, ไม่ใช้เครื่องมือจัดระเบียบความคิด และไม่ใช้หลักการจัดระเบียบความคิด


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302