หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “SELECTING AN APPROPRIATE TOPIC
Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “SELECTING AN APPROPRIATE TOPIC

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-01 15:53:09

Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “SELECTING AN APPROPRIATE TOPIC

         วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0209 Public Speaking and Presentation Skills in English (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์  ได้นำเสนอถึง การเลือกหัวข้อที่เหมาะสมสำหรับการพูดในที่สาธารณะ การวิเคราะห์ผู้ฟัง การทำความเข้าใจผู้ฟัง เพื่อนำมากำหนดวัตถุประสงค์ในการพูด กำหนดโครงร่างคำพูด การเตรียมความพร้อมเหล่านี้จะทำให้การพูดในที่สาธารณะเกิดประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302