หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสัญจร วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
จีอีสัญจร วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-07-29 08:24:46

จีอีสัญจร วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 15.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ประชุมชี้แจ้งและสร้างความรู้ความเข้าใจโครงสร้างการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564
โดยการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม google meet

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/
Twitter : https://twitter.com/ssru_ge
Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
www.ssru.ac.th