หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ Moodle
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ Moodle

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-06-01 15:52:38

 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ Moodle

    วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ Moodle โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และผู้ที่สนใจต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถในการพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ Moodleตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการมากกว่า 60 ท่าน ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet)


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302