หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-06-01 14:29:05

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

        วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet)

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302