หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม

ผู้ดูแลเว็บ GE
01 พฤษภาคม 2566 16:51:48

สถาปัตยกรรม
         วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (e-Learning)  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธกร สริกขกานนท์ และ อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ความงามหรือศิลปะในการใช้ภาษาขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับเวลา โอกาส และบุคคล นอกจากนี้ภาษาแต่ละภาษายังสามารถปรุงแต่ง ให้เกิดความเหมาะสม ไพเราะ หรือสวยงามได้นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติคำราชาศัพท์คำสุภาพ ขึ้นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นเลิศทางการใช้ภาษาที่ควรดำรงและยึดถือต่อไป ผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรม เรียกว่า นักเขียน นักประพันธ์หรือกวี (Writer or Poet) การทำความเข้าใจในวรรณกรรม จึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงภาษาและประเภท


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302