หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประติมากรรม
ประติมากรรม

ผู้ดูแลเว็บ GE
01 พฤษภาคม 2566 16:46:16

ประติมากรรม

        วันที่ 1 พฤษภาคม  2566 เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (e-Learning)  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธกร สริกขกานนท์ และ อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ประติมากรรม (Sculpture) จัดอยู่ในงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ (Visual Ast) ซึ่งต้องเสพความงามด้วยการมองการดู แต่ประติมากรรมมีความแตกต่างจากจิตรกรรมตรงที่เป็นงานที่มีถึง 3 มิติ คือ นอกจากกว้างxยาวแล้วยังมีลึกหรือนูนเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย การสร้างงานประติมากรรมสามารถใช้วิธีการที่เกิดจากการแกะสลัก ปั้น หล่อฯลฯ ส่วนความต่างระหว่างประติมากรรมไทยและตะวันตกก็คล้ายกับทางจิตรกรรม กล่าวคือประติมากรรมตะวันตกเน้นความเหมือนจริง ในเรื่องสัดส่วนทางสรีรวิทยาของคนละสัตว์ขณะที่ประติมากรรมไทย เน้นอุดมคติและความเชื่อเป็นหลัก


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302