หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สภาพเเวดล้อมดิจิทัล
สภาพเเวดล้อมดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ GE
01 มีนาคม 2566 18:06:35

สภาพเเวดล้อมดิจิทัล

         วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คัทลียา จันดา ผู้สอนได้นำเสนอถึง การวัดระดับความพร้อมด้านดิจิทัล (Digital Readiness Indices) เป็นการวัดความพร้อมของประชากรหรือองค์กรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล โดยจะใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมและแอปพลิเคชัน การเข้าถึงและใช้งานข้อมูลดิจิทัล รวมถึงการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) เป็นสภาพที่บ่งบอกถึงความแตกต่างของกลุ่มประชากรในการเข้าถึงและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างในระดับการศึกษา ระดับอาชีพ ระยะทาง สภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งผลต่อความเท่าเทียมทางดิจิทัลของประชากรทั้งหมด


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302