หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > English through Social Media
English through Social Media

ผู้ดูแลเว็บ GE
01 มีนาคม 2566 18:04:15

English through Social Media

       วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ (English for Careers) (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นลิน สีมะเสถียรโสภณ ผู้สอนได้นำเสนอถึง การสำรวจโปรไฟล์ออนไลน์ของใครบางคน สิ่งสำคัญคือต้องระลึกไว้เสมอว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่แสดงอาจถูกต้องทั้งหมดหรือเป็นตัวแทนของตัวตนที่แท้จริงของบุคคลนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือการเข้าหาโปรไฟล์ออนไลน์ด้วยใจที่เปิดกว้างและอย่าตั้งสมมติฐานจากสิ่งที่นำเสนอทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302