หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > คมนาคม
คมนาคม

ผู้ดูแลเว็บ GE
01 มีนาคม 2566 18:01:21

คมนาคม

        วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 - 14.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0211 ภาษาจีน (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชนิชา คิดประเสริฐ ผู้สอนได้นำเสนอถึง การเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการคมนาคมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีอำนาจในเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ การเรียนรู้ภาษาจีนจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้กับคนจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การเรียนรู้ภาษาจีนยังช่วยเพิ่มความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีของคนจีน เพื่อให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแบบฉบับของคนจีนเอง การเรียนภาษาจีนสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการเรียนรู้พยัญชนะและเสียงของภาษาจีน และพยายามทำความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีของคนจีน การเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและการอ่านและเขียนอักษรจีนก็เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนภาษาจีน นอกจากนี้ การฝึกฝนการพูดภาษาจีนด้วยการฟังและพูดตามเสียงจะช่วยปรับปรุงทักษะการสื่อสารได้อย่างมาก


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302