หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “บริบทโลกในมิติการเมืองและกฎหมาย”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “บริบทโลกในมิติการเมืองและกฎหมาย”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-12-27 13:00:42

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “บริบทโลกในมิติการเมืองและกฎหมาย”

         วันที่ 25 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ ได้นำเสนอถึง ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลระหว่างประเทศดังกล่าวมีบทบาทสร้างความสมดุล สำหรับประเทศไทยแม้จะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่กลับมีปัญหาและผลกระทบของการเมืองไทยที่วนเวียนอยู่กับการรัฐประหารและการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยมีความไม่แน่นอนทางการเมืองนอกระบบสะท้อนให้เห็นถึงรากฐานทางความคิดของสังคมไทยเป็นรากความคิดสังคมเกษตรหลักนิติธรรมในสังคมไทยต้องโยงไปถึงแนวคิดหรือวิถีชีวิตคนไทยที่ฝังรากลึกอยู่กับพุทธศาสนา กับความเชื่อเรื่องบาปบุญ รวมไปถึงการมีระบบอุปถัมภ์ที่เหนียวแน่นในสังคมไทย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205