หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “สารเคมีกับชีวิตประจำวัน”
GE จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “สารเคมีกับชีวิตประจำวัน”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-22 19:04:35

GE จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “สารเคมีกับชีวิตประจำวัน”

      วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกมล ชูช่วย ได้นำเสนอถึง การดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีอยู่มากตั้งแต่กำเนิดจนเสียชีวิต มีการสัมผัสและรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายตลอดเวลา อันตรายหรือความเป็นพิษของสารเคมีจะเกิดกับผู้ได้รับขึ้นอยู่กับปริมาณของสารเคมีที่ได้รับเขาไปและวิธีใช้ สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร สารเคมีที่ใช้กับร่างกาย และสารเคมีที่ทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ และบ้านเรือน หากใช้ไม่ถูกวิธีและใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ อุตสาหกรรมเป็นแหล่งปล่อยสารเคมีหลายชนิดสู่สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดมลภาวะทั้งในอากาศ น้ำ และดิน การคมนาคมขนส่งทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จากเครื่องยนต์ และปล่อยสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยสู่บรรยากาศ นอกจากนี้ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีพิษอยู่ภายในตัวเอง ดังนั้น การทำความเข้าใจและรอบคอบในการใช้สารเคมีจะช่วยให้สามารถดำรงชีพได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302