หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์”

ผู้ดูแลเว็บ GE
10 พฤษภาคม 2565 14:05:44

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์”

      วันที่ 22 เมษายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ในการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งคอมพิวเตอร์ถือเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างหนึ่งและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านอื่น ๆ คอมพิวเตอร์ที่พบเห็นได้ในปัจจุบันแบ่งได้หลายประเภทตามขนาดประสิทธิภาพ และรูปแบบการใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์พีซีที่มีใช้ตามบ้านและสำนักงานต่าง ๆคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโน้ตบุ๊ก รวมถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต พีซีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชน ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้และเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการดำเนินการทุกด้าน ทุกสาขา ทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ทั้งในระดับบุคคลองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาประเทศมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302