หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค (ย้อนหลัง) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค (ย้อนหลัง) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ GE
19 กรกฏาคม 2562 17:18:36


>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป


ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

รายวิชา GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิตดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0101 (ศูนย์นครปฐม).pdf


รายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอเลื่อนสอบ ปลายภาค 2-2561

ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอเลื่อนสอบ ปลายภาค 2-2561.pdf


โทร.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ