หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > Ge เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565
Ge เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-04-25 13:05:09

Ge เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผศ.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายให้ นางสาวภัททิยา ตรัยที่พึ่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และ นายณัฐวุฒิ ท่อนคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 จัดประชุมโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205