หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > Ge ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลผลความรู้ปลายภาค) ภาคเรียนที่ 2/2564
Ge ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลผลความรู้ปลายภาค) ภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-02 14:06:36

Ge ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลผลความรู้ปลายภาค) ภาคเรียนที่ 2/2564

         วันที่ 29 เมษายน 2565 14.00 – 15.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สอบประมวลผลความรู้ปลายภาค) ภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet)


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302