หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

ประชาสัมพันธ์การส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนน
ประชาสัมพันธ์การส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนน        สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ...
2021-09-22 18:23:01
รายละเอียดการส่งโครงงานรายบุคคล (เพิ่มเติม)
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th Facebo ...
2021-08-18 21:22:38
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
>>> ดาวน์โหลด  คู่มือการจัดสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไป-1-64.pdf>>>  ...
2021-08-24 14:07:00
ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 1 /2564
ชาววังสวนสุนันทาสังคมไทยในบริบทโลกความเป็นพลเมืองดีศาสตร์แห่งราชันย์ อยู่เป็นวิทยา การใช้ภ ...
2021-07-17 12:01:48
GE รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564
GE รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564 เข้าเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ e Learning ของ GE พร้อมเก็บคะแนนในคาบเรี ...
2021-07-01 13:19:16
แจ้งปัญหาเข้าสู่เว็บไซต์รายวิชาไม่ได้ ภาคเรียนที่ 1/2564
หากนักศึกษาเข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา (e-learning)ไม่ได้  โปรดแจ้งที่ลิงค์นี้ >>>>  ...
2021-07-29 08:24:46
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนท ...
2021-03-13 14:10:09
จีอีเตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป โปรแกรม AnyDesk
เตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาอย่าลืมโหลดโปรแกรรม AnyDesk ไว้ที่อุปกรณ์ที่จ ...
2021-03-13 14:02:34
เตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถสอบในรูปแบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์
เตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถสอบในรูปแบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ได้แก่ แท็ ...
2021-03-13 13:58:23
เตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
เตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต และ สัญญาณ Wi ...
2021-03-13 13:53:26
ข่าวย้อนหลัง