หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

ค้นหาตัวเอง เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณคือสายไหน..
ค้นหาตัวเอง เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณคือสายไหน.. ไม่มีใครรู้จักเรา เท่าตัวเราเอง มาค้นหาตัวเองใ ...
23 มีนาคม 2566 17:03:36
GE หารือความร่วมมือกับ Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์
GE หารือความร่วมมือกับ Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ สำหรับทักษะแห่งอนาคต ในการจัดทำราย ...
23 มีนาคม 2566 17:06:40
Excel Basics for Data Analysis
Excel Basics for Data Analysis         เป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลหร ...
23 มีนาคม 2566 16:54:43
เทคนิคการเจรจาต่อรอง
เทคนิคการเจรจาต่อรอง         วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น.&nb ...
20 มีนาคม 2566 17:05:54
เจ็บป่วย
เจ็บป่วยวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น.สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล ...
15 มีนาคม 2566 18:00:29
ข่าวย้อนหลัง