หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

ภาพบรรยากาศการเรียนวันแรก Gen-Ed ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567
ภาพบรรยากาศการเรียนวันแรก Gen-Ed ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567รายว ...
23 เมษายน 2567 15:56:13
ภาพบรรยากาศการเรียน Gen-Ed ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567
ภาพบรรยากาศการเรียน Gen-Ed ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567รายวิชา• G ...
08 มีนาคม 2567 10:32:43
ภาพบรรยากาศการเรียน Gen-Ed ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567
ภาพบรรยากาศการเรียน Gen-Ed ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567รายวิชา• G ...
06 มีนาคม 2567 19:17:55
ภาพบรรยากาศการเรียน Gen-Ed ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
ภาพบรรยากาศการเรียน Gen-Ed ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567รายวิชา&bull ...
05 มีนาคม 2567 18:32:05
ภาพบรรยากาศการเรียน Gen-Ed ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567
ภาพบรรยากาศการเรียน Gen-Ed ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567รายวิชา• GEZ ...
05 มีนาคม 2567 18:27:05
ภาพบรรยากาศการเรียน Gen-Ed ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
ภาพบรรยากาศการเรียน Gen-Ed ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567รายวิชา• GEZ03 ...
04 มีนาคม 2567 09:59:29
ตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
นักศึกษาภาคปกตินักศึกษาภาคพิเศษ วิทยาเขตนครปฐม/ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ...
27 กุมภาพันธ์ 2567 14:41:19
“GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน"
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยาย ...
23 มีนาคม 2563 13:51:02
"GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก"
"GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=& ...
16 พฤศจิกายน 2562 10:34:01
ข่าวย้อนหลัง