หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

บรรยากาศกิจกรรมการเรียน ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
บรรยากาศกิจกรรมการเรียน ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566GEN0201 การใช้ภาษาไทยGEN0302 วิทยาศาส ...
19 กันยายน 2566 18:17:14
บรรยากาศกิจกรรมการเรียน ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
บรรยากาศกิจกรรมการเรียน ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนG ...
18 กันยายน 2566 16:10:07
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิตGEZ0110 ...
15 กันยายน 2566 11:57:28
ภาพบรรยากาศการเรียนครั้งที่ 3
ภาพบรรยากาศการเรียนครั้งที่ 3GEZ0206 English for Presentation and Public SpeakingGEZ0101 ชาววังสวนสุ ...
14 กันยายน 2566 09:37:17
GEN0201 การใช้ภาษาไทย GEZ0206 English for Presentation and Public Speaking
GEN0201 การใช้ภาษาไทย เป็นทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนตามหลักไวยากรณ ...
26 สิงหาคม 2566 09:43:00
GEN0201 การใช้ภาษาไทย และ GEN0117/GEZ0109 Science of Living
GEN0201 การใช้ภาษาไทย เป็นทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนตามหลักไวยากรณ ...
22 สิงหาคม 2566 17:09:40
ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำรายวิชา GEZ0107 ชีวิตคิดบวก (Positive Life)
ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำรายวิชา GEZ0107 ชีวิตคิดบวก (Positive Life)โดย อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง กระบวนการ ...
22 สิงหาคม 2566 17:03:07
ข่าวย้อนหลัง