หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0201 การใช้ภาษาไทย
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0201 การใช้ภาษาไทยเริ่มต้นกันวิชาแรกในกลุ่มวิชาภาษา กับรายวิชา GEN0201 การใช ...
2022-07-07 16:10:28
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งแห่งชีวิต
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งแห่งชีวิตสำหรับวันนี้ เราจะมาทำความเข้าใจกับวิชาสุดท้ายข ...
2022-07-07 16:01:02
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี รายวิชาที่ 4 ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ...
2022-07-06 15:56:51
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลกมาดูกันต่อเลยสำหรับวิชาที่ 3 ของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์แ ...
2022-07-06 15:49:37
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0102 สุนทรีภาพของชีวิต
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0102 สุนทรีภาพของชีวิตเรามาต่อกันที่ วิชาที่ 2 กันGEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต ...
2022-07-06 15:34:13
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทาสวัสดีค่ะ น้อง ๆ นักศึกษาทุกท่าน ในช่วงนี้ก็จะเข้ามาสู่ฤดูกาล การลงทะเบียนด้ ...
2022-07-06 15:24:45
GE จัดประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง บนแพลตฟอร์ม Coursera
GE จัดประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง บน ...
2022-06-15 17:02:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(สอบประมวลผลความรู้ปลายภาค) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(สอบประมวลผลความรู้ปลายภาค) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศ ...
2022-06-13 13:26:24
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด รายวิชาศึกษาทั่วไปใน Coursera
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด รายวิชาศึกษาทั่วไปใน Courseraมาทำความรู้จัก Coursera ...
2022-06-08 11:24:44
ข่าวย้อนหลัง