หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

GE ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565
GE ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565  &n ...
2022-07-06 16:06:42
Use Canva to Create Desktop and Mobile-friendly Web Pages
Use Canva to Create Desktop and Mobile-friendly Web Pages       เพื่อน ๆ คนไหนที ...
2022-07-06 15:17:44
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 3/2565
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 3/2565วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.3 ...
2022-06-29 13:29:01
Ge จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการของฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Ge จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการของฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ ...
2022-06-29 13:24:07
A Life of Happiness and Fulfillment.
A Life of Happiness and Fulfillment.         เนื้อหาจะแฝงแนวคิดเกี่ยวกับการ ...
2022-06-28 18:27:44
GE จัดโครงการอบรมหลักเกณฑ์และการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA)
GE จัดโครงการอบรมหลักเกณฑ์และการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA)วันที่ 25-26 ...
2022-06-27 09:58:03
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าเรียนวิชาศึกษาทั่วไปบนแพลตฟอร์ม Coursera ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าเรียนวิชาศึกษาทั่วไปบนแพลตฟอร์ม Coursera ภา ...
2022-06-27 10:13:35
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำ ...
2022-06-27 10:13:31
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 257 ...
2022-06-20 16:47:48
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ บันทึกเทปวีดิทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ บันทึกเทปวีดิทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565        วันท ...
2022-06-16 13:43:39
ข่าวย้อนหลัง