หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

Gen Ed ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2567
Gen Ed ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/ ...
17 พฤษภาคม 2567 14:11:14
Gen Ed เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 5/2567
Gen Ed เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 5/2567  &nb ...
13 พฤษภาคม 2567 11:43:47
Gen Ed เข้าร่วมอบรม EdPEx หมวด 1 การนำองค์กร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
Gen Ed เข้าร่วมอบรม EdPEx หมวด 1 การนำองค์กร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  & ...
09 พฤษภาคม 2567 16:13:41
Gen Ed จัดอบรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2567
Gen Ed จัดอบรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2567          วันอังคารท ...
09 พฤษภาคม 2567 11:32:26
ข่าวย้อนหลัง