หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > จีอีสวนสุนันทา เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
จีอีสวนสุนันทา เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
08 ธันวาคม 2564 15:05:11


จีอีสวนสุนันทา เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดยหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งการควบคุมภายในนั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน และสามารถนำผลผลิตนั้นไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จแก่องค์กรได้ การประชุมออนไลน์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205