หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ดิจิทัลคอมเมิร์ซ”
GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ดิจิทัลคอมเมิร์ซ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-09-22 17:21:41

GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ดิจิทัลคอมเมิร์ซ”
         วันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0309 ชีวิตดิจิทัล (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ เอี่ยมธนากุล อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การค้าในระบบดิจิทัลคอมเมิร์ซ เป็นระบบการค้าแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีการจัดประเภทตามกลุ่มผู้ประกอบการ โดยประเภทของการค้าแบบการดิจิทัลคอมเมิร์ซ ที่เป็นพื้นฐานทั่วไปคือระบบการค้าระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) ระบบการค้าระหว่างธุรกิจด้วยกัน (B2B) ระบบการค้าระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน (C2C) โดยในปัจจุบันผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจดิจิทัลคอมเมิร์ซต้องศึกษาถึงขั้นตอนการประกอบธุรกิจและการจดทะเบียนผู้ประกอบการ อีกทั้งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึ้น อาทิ ธุรกิจเอ็มคอมเมิร์ซ ธุรกิจเอสคอมเมิร์ซ กระเป๋าเงินดิจิทัลบนมือถือ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดถึงข้อดีข้อเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302