หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ GE
20 มิถุนายน 2565 16:47:48

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โดยการจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลน์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302