หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > GenEd-SSRU จัดประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
GenEd-SSRU จัดประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ GE
20 พฤษภาคม 2566 12:09:18

GenEd-SSRU จัดประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

          วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.สิทธิชัย พินธุมา รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่าย พร้อมด้วยกรรมการจัดการรายวิชาฯ ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 และวางแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของรายวิชา ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร 34 ชั้น 1


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302