หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > GenEd-SSRU เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ Curtin University
GenEd-SSRU เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ Curtin University

ผู้ดูแลเว็บ GE
20 พฤษภาคม 2566 12:05:44

GenEd-SSRU เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ Curtin University

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2566  เวลา 16.00-18.00 น.  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ Curtin University นำโดย Mr. Lee Hang, Deputy Director of International Education Center เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับการฝึกทักษะด้านภาษา อีกทั้งสามารถต่อยอดประสบการณ์สหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต เดินหน้าพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302