หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > GE จัดประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง บนแพลตฟอร์ม Coursera
GE จัดประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง บนแพลตฟอร์ม Coursera

ผู้ดูแลเว็บ GE
15 มิถุนายน 2565 17:04:35

GE จัดประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง บนแพลตฟอร์ม Coursera

        วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 3422 อาคาร 34 ชั้น 2 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการสำนักฯ ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา และ อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู ร่วมกันประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง บนแพลตฟอร์ม Coursera สู่ความเป็นนานาชาติ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302