หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การรู้เท่าทันดิจิทัล
การรู้เท่าทันดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ GE
17 มีนาคม 2566 15:40:25

การรู้เท่าทันดิจิทัล

          วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คัทลียา จันดา อาจารย์ผู้สอนได้กล่าวถึง เนื้อหาและสื่อดิจิทัลเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ดังนั้นการเรียนรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมีความสำคัญอย่างมาก การเรียนรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลยังสามารถสร้างสังคมการเรียนรู้ได้ด้วย เช่นการแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างเพื่อน สร้างความสัมพันธ์ในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลจึงเป็นสิ่งจำเป็นในสมัยปัจจุบัน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302