หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > เจ็บป่วย
เจ็บป่วย

ผู้ดูแลเว็บ GE
15 มีนาคม 2566 18:00:29

เจ็บป่วย

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น.

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0211 ภาษาจีน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชนิชา คิดประเสริฐ ได้นำเสนอถึง ประโยคในภาษาจีนที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วย เช่น 

我发烧了。(Wǒ fāshāo le.) - ฉันมีไข้

我需要看医生。(Wǒ xūyào kàn yīshēng.) - ฉันต้องไปพบแพทย์

你可以帮我去药店吗?(Nǐ kěyǐ bāng wǒ qù yàodiàn ma?) - คุณช่วยไปร้านขายยาให้ฉันได้ไหม?

我需要请假休息。(Wǒ xūyào qǐngjià xiūxí.) - ฉันต้องขอลาพักผ่อน

我需要去医院做检查。(Wǒ xūyào qù yīyuàn zuò jiǎnchá.) – ฉันต้องไปโรงพยาบาลตรวจสุขภาพ เป็นต้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302